Mimarlıkta, bir sütun gövdesinin şişkinliğine verilen ad...

Entasis,

Enthasis,
Yunan mimarisinde uzun süre kullanılmıştır. 
Mimarlıkta, bir sütun gövdesinin şişkinliğine verilen ad.
Sütun gövdeleri aşağıdan yukarıya doğru incelerek yükselir. Sütun yüksekliği sütun alt çapının katlarına bağlıdır. 

Sütun gövdesinin orta kısmında optik yanılsamanın düzeltilmesi için enthasis adı verilen bir şişkinlik bulunur.
Entasis, Yunan ve Roma mimarilerinde, sütun gövdesine verilen dışbükey eğim; sütun gövdesinin ortasında en belirgin noktasına ulaşan şişkinliktir. Dor düzeninde çok belirgin olan entasis, aşağıdan yukarıya doğru incelen sütuna güçlülük ve sağlamlık görüntüsü kazandırır. Tersi durumda, sütun gövdesinin yukarı doğru düz bir çizgi yaparak incelmesi optik bir yanılsama yaratır ve uzaktan bakıldığında sütun gövdesi içbükey bir eğim kazanarak ortada incelen, güçsüzlük ve boşluk duygusu uyandıran bir görünüm alır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ