Kolza bitkisine verilen bir başka ad...

Rapisa,
Rapitsa, 
Kolza,
Kanola,
Kolza bitkisine verilen bir başka ad.
Ayçiçeği, soya, mısır, pamuk, yer fıstığı ve kanola (Brassica napus), kolza' nın ıslahı sonucu elde edilmiş, erüsik asit ve glukosinolat ihtiva etmeyen bir bitki türü. 

Kanola, Rapisa veya Kolza bir yağ bitkisidir. 
Kanada'da geliştirilmesinden dolayı ona İngilizce Canadian Oil Low Acid (düşük asitli Kanada yağı) sözcüklerinden Kanola adı verilmiş. Kışlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip bir yağ bitkisidir. Bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan Ayçiçeği, Soya, Mısır, Pamuk, Yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırayı almaktadır. 

Rapiska, rapitsa, kolza isimleriyle de bilinir. Ancak kolza ürününün yağında insan sağlığına zararlı erüsik asit, küspesinde de hayvan sağlığına zararlı glukosinolat bulunması nedeniyle 1979 yılında ekimi yasaklanmıştır. Eskiden kolza olarak isimlendirilen çeşitlerdeki % 45-50 oranındaki Erüsik asit içeriği, ıslah çalışmaları ile % 0 düzeyine düşürülmesi kolzanın bitkisel yağ ihtiyacı için yeniden üretime alınmasını sağlamıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ