Hoş olmayan bir durumla karşılaşma korkusu...

İşkil,
İçkil,
İçgil,
İşkil, 
Kuşku, sanı.
Kuruntu,
Vesvese.
Kuşku, zan.
Vehimlenmek.
İçgillenmek; Kuşkulanmak. 
İçgilli; Alıngan, işkilli, içli. 
İşkilli; Kuru.
Kin, garez.
Suçlu.
Alıngan, işkilli, içli.
Tedirgin edici zan, şüphe, kuruntu, vesvese
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı.
Hoş olmayan bir durumla karşılaşma korkusu.
Gerçeği tam olarak bilememekten gelen kararsızlık, endişe, şüphe.

Küşüm.
İkircik,
Kuşku,
Şüphe;
Kuruntu,
İşkil,
Vehim, Vesvese,
Evham.
Tereddüt,
Kararsızlık.
Acaba,
Şek,
Endişe,
Paranoya,
Suizan.
Reyb,

İçgili; Kindar
İçgilik; Sucuk.
İçgillenmek; Kuşkulanmak.
İçgilli; Alıngan, işkilli, içli.
İşkilli; Kuruntucu.
Kuruntu; Yanlış ve yersiz düşünce, evham. 
Olmayacak bir şeyin olacağını sanma, vehim. 
Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma, işkil, evham, vesvese.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ