Demiryollarına ya da toprak yollara döşenen taş kırıkları...

Balast,
Demiryollarına ya da toprak yollara döşenen taş kırıkları.
Demiryollarında kullanılan taş kırıkları.
Balast, demiryollarında ray altında kullanılan, yüzey suyunu ortamdan uzaklaştıran ve yük taşıyan bir malzemedir. Demiryolu, hat denilen özel bir yol üzerinde mekanik olarak hareket eden araçlarla çekilen yolcu ve yük taşıma sistemine verilen addır. 

Demiryolunda altyapı platformu üzerine üstyapı denilmektedir. Üstyapıyı oluşturan elemanlar kabaca ray, travers, balast ve küçük yol malzemeleridir. Balast, traversler tarafından iletilen tüm etkileri kalıcı çökmelere uğramadan ve taneleri arasındaki sürtünme ile yayarak altyapıya ileten ve yol çerçevesine elastik bir yatak oluşturan; 30-60 mm. ebadında kırılmış, keskin köşeli ve keskin kenarlı sert ve sağlam taşlardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ