Belli bir biçim gözetmeksizin isteğe göre başlık üzerine gelişigüzel dolanan sarık...

Dardağan,
Dolama, 
Örfi, 
Şekeraviz, 
Kafesi,
Mikver,
Burma, 

Silme, 
Civankaşı,
İmama,
Destar,
Hımar,
Katibi,
Arapça'da imame, Türkçe'de amame, Farsça'da destar denir. 
Dolanma, sarılma özelliğinden dolayı sarığa mikver de denilmiş. 
Sarık sarılış biçimine göre burma, silme, dardağan, dolama, örfi, şekeraviz, kafesi gibi adlar alır. Dolağı az olan imameye isabe, etrafı kıymetli taşlarla süslü isabe gibi şeylere iklil denilir. 
Kavuk, külah, takke ve fes gibi bir başlıkla üzerine sarılmış ince uzun tülbent, ağbani veya şaldan meydana gelir. Başı aşırı sıcaklıktan koruma ve vücut ısısını muhafaza etme özelliği sebebiyle gündüzleri sıcak, geceleri soğuk olan karasal iklimin hüküm sürdüğü çöl ülkeleriyle Hindistan'da yaygındır.
 
Özellikle Endülüs'te sarıklı memur ve fakihler için kullanılan mükevvir kelimesi müteammim  ile aynı anlamdadır. Suriye, Mısır, Arap yarımadası ve İran'da şaş kelimesi de sarık manasında kullanılmıştır. Batı dünyasında sarığa verilen türban adının Farsça tülbend (durband), sözcüğünden gelmektedir.

Çalma,
Amame,
Destar (Farsça, دستار ),
Mişvaz,
Pansuman,
Salde, Sargı, Sarık, 
Suvluk, 
Şaş.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ