Arpa, buğday ve benzerlerinin kalburdan geçirilmiş bölümü. ..

Elenti,
Kalbur ve elek üzerinde kalan iri taneler, kalbur üstü.
Arpa, buğday ve benzerlerinin kalburdan geçirilmiş bölümüne elenti denir. 
Kalbur, sarat, abara, gözer, iri delikli, büyük kalbur ve elek üzerinde kalan iri tanelere ise irinti denir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ