1872-1931 yılları arasında yaşayan, İttihat ve Terakki Partisi'nin ilk ve tek kadın üyesi, aynı zamanda ilk Türk kadın gazeteci...

Selma Rıza Feraceli,
(D. 5 Şubat 1872 - Ö. 5 Ekim 1931), 
İlk Türk kadın gazeteci.
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk ve tek kadın üyesi.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti genel sekreteri ve yazar.
İlk Kadın Gazeteci
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tek kadın üyesi
Avusturya'lı bir anne ve Türk bir babanın kızı olarak 5 şubat 1872 yılında İstanbul'da doğdu.  Selma Rıza, çok iyi Fransızca biliyordu. Eğitimine Sorbonne Üniversitesi’nde devam etti.  Selma Hanım, Sorbonne Üniversitesi’nde eğitim alan ilk Türk kadın oldu.   Selma Rıza gazeteciliğe, İstibdat dönemine korku salan Meşveret gazetesinde başladı. Böylece basın tarihimizin ilk kadın gazetecisi oldu. 

Ahmet Rıza ve Halil Ganim Bey’in kendi paralarıyla çıkardığı, Osmanlı topraklarında hürriyet ve eşitliği savunan Meşveret kısa zamanda Jön Türk’lerin sesi haline geldi.  Fransızca, Danışma anlamına gelen Meşveret önceleri ayda iki kez yayımlandı.  

Aynı zamanda kendini kültürel ve sosyal alandaki konulara verdi, kadının hürriyeti ve eşitliği sorununa eğildi. Bu sırada Osmanlı Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. Selma Hanım, 5 yıl boyunca cemiyetin Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 5 yıl boyunca genel sekreterliğini yaptığı bu kuruluştan ayrıldı. Selma Rıza, Genel Sekreterlik görevinden istifa etti. Selma Rıza, 1899 yılından itibaren Sosyal Açıdan Kadın konusuna eğildi. Bu arada, Selma Rıza iki roman kaleme aldı.

5 Ekim 1931 tarihinde İstanbul'da 59 yaşında öldü. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ