1329 yılında Osmanlı kuvvetlerinin Bizans'a karşı kazandığı savaş ...

Pelekanon,
Pelekanon Muharebesi,
Maltepe Meydan Muharebesi,
1329 yılında Osmanlı kuvvetlerinin Bizans'a karşı kazandığı savaş.
Pelekanon Muharebesi (Maltepe Meydan Muharebesi), Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan muharebedir. Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. Bu savaşla Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz'a inmelerinin başlangıcı olmuştur. Bizans İmparatorluğu bu durumdan telaşlanmıştır. 

Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bırakarak sekiz bin mevcutlu kuvvetlerinin başında Pelekanon (Darıca ile Eskihisar arasında) mevkinde bizzat İmparator'un kumandasındaki Bizans kuvvetleriyle çarpıştı. Akşama kadar süren muharebenin devam etmesini tehlikeli gören İmparator'un ordugahına döndüğü sırada Orhan Gazi'nin taarruza geçmesi üzerine Bizans ordusu panikle dağıldı. Orhan Gazi bu zaferden sonra, kuşatma altındaki İznik kumandanı bazı şartlarla teslim oldu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ