Yunan mitolojisinde, ikiz oğullarıyla birlikte iki dev denizyılanı tarafından öldürülen ve ünlü bir heykele konu olan kahin...

Laokoon,
Laocoön,
Yunan mitolojisinde, ikiz oğullarıyla birlikte iki dev denizyılanı tarafından öldürülen ve ünlü bir heykele konu olan kahin.
Laocoön ve oğulları heykeli çok ünlü antik bir sanat eseridir. 1506 yılında yapılan kazılar sırasında Roma’da bulunmuş ve Vatikan’da halka açık bir şekilde sergilenmektedir.
Eserdeki kişiler Truvalı rahip Laocoön, oğulları Antiphantes ve Thymbraeus’dur. Deniz sürüngenlerinin saldırısına maruz kalırlar. Batı sanatında bu eserde resmedilen, insanoğlunun çektiği acıları çok iyi tarif etmesidir. 

Rivayet odur ki; içi Yunan askerleriyle dolu devasa tahta atın Troya’ya girmemesi için Laocoön ve oğulları çok çabalarlar. Troya vatandaşlarını örgütleyip ortak bir bilinç yaratırlar. Troya’yı yok etme tasarılarının engellendiğini gören tanrılar, denizden iki devasa yılan çıkarıp; Laocoön ve oğullarının üstüne gönderirler. Yılanlar rahibi de iki oğlunu da öldürürler. Laocoon heykeli, üç insan ve iki yılan figüründen oluşur.

Heykel bulunduğunda Laocoön’un sağ kolu yoktur, yılanın bazı kısımları ve çocuklarının birer eli kırılmıştır. 1510 yılında Papa’nın izniyle heykeltıraşlar arasında düzenlenen yarışmada kırık parçaların yerine getirilen öneriler, ünlü heykeltıraş Raphael tarafından değerlendirilir. Michelangelo’nun öğrencisi Giovanni Antonio Montorsoli tarafından yapılan el günümüze kadar kalmıştır. 1725-27 arasında Agostino Cornacchini oğullardan birisinin elini düzeltir, 1816 yılında Antonio Canova Paris’ten gelen heykel grubunun bakımını yapar. 1980’li yıllarda heykel grubu ayrılarak yeni bulunan kol parçasının eklenmesiyle yeniden bir araya getirilir. Restore edilen eller bu dönemde çıkartılmıştır.


Kaynak: https://www.nedir.org

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ