Üzeri toprak ya da otla örtülmüş saman yığını...

Loda,
Noda,
Küme, yığın.
Demet.
Saman yığını; yığın
Taneli veya tanesiz saman yığını.
Üzeri toprak ya da otla örtülmüş saman yığını.
Üzeri toprak veya otla örtülmüş saman yığını.
Üstü toprak ve otla örtülmüş koni biçimindeki saman yığını.
Taneli ya da tanesiz saman yığını.
Koni şeklindeki saman yığını,
İçine saman doldurulan saptan samanlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ