Toprak üstündeki doğal set...

Seki,
Sekil,
Taraça,
Toprak üstündeki yükseklik, doğal set.
Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça.
Toprak üstündeki doğal set.
Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set.
Halk dilinde oturulacak sedir biçiminde taş veya set.
Coğrafya Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras.
Yerden biraz yüksek sedir, peyke şeklinde oturacak yer.
Ormanlık, kayalık ya da dağ başındaki düzlük.

Tarla ve bahçelerdeki basamak biçiminde düzlükler. 
Meyilli, su tutmayan yer. 
Evlerin önüne yazın oturmak için taş ve çamurdan yapılan, yarım metre yüksekliğinde set. Avluda yazın oturulan, mutfak olarak da kullanılan tek oda. 
Balkon, çıkma. 
Ahır damı. 
Koridor, sofa. 
Merdiven, merdiven basamağı. 
Ahır ya da ağıllarda çobanın yatması için yapılan yüksekçe yer. 
Yüksek, tümsek yer. 
Eski tip evlerde oda tabanından biraz yükseltilerek oluşturulan oturma yeri.
Yerel ağızlarda daha çok sekil olarak kullanılır. Eski sözlüklerde de sekil biçiminde geçer.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ