Taşımacılıkta kullanılan, yelkenli ve küçük bir İtalyan gemisi..

Navicella,
Taşımacılıkta kullanılan, yelkenli ve küçük bir İtalyan gemisi.
Taşımacılıkta kullanılan yelkenli bir İtalyan gemisi.
İtalyancada küçük gemi anlamına gelir.

Navicella, Ortaçağ Avrupa Sanatında fırtınalı bir denizde yol alan ve güvertesinde havarileri taşıyan küçük bir gemi biçiminde betimlenir. Kiliseyi bir sığınma ve kurtuluş yeri olarak simgeler.

Salapurya;
Eşya taşımakta kullanılan yelkenli ticaret gemisi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ