Suda çözünebilen bir protein türü...

Albümin,
Albumin,
Fransızca albumine,
Serum,
Albumin, karaciğer tarafından sentezlenen ve kanda en fazla bulunan protein türüdür. Kan plazmasında yer alan, büyük protein moleküllerinin kılcal damarlar gibi dar bölgelerden geçmesini sağlayan onkotik basıncı düzenleyen en önemli proteindir. Büyük oranda sudan oluşan kanın yoğunluğunu belirleyen albumin, damar içinde onkotik basınç oluşturur. Oluşan basıncın etkisiyle damar ve doku boşlukları arasındaki sıvı dengesi sağlanır. Böylece dokularda sıvı birikimi olarak tanımlanan ödem oluşumunu ve damar yatağında sıvı birikimi sonucu oluşabilen tansiyon yüksekliğini engeller. Kanda bulunan albumin, vücut dokularında bulunan sıvılarda da yer alır. Yani albumin vücutta kan, kas, deri, ter, gözyaşı, mide sıvıları ve safrada bulunan bir protein türüdür. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ