Sac üstündeki yufka ekmeğini çevirmeye yarayan tahta kürek...

Lapıt,
Bisleğeç,
Evirgeç,
Evreağaç,
Ataraç, A
attırgaç.
Antireç,
Çevireç,
Örekeç, Sac üstünde pişirilen ekmeği çevirmeye yarayan tahta araç. 
Sac üstündeki yufka ekmeğini çevirmeye yarayan tahta kürek.
Saç üstündeki yufka ekmeği çevirmeğe yarayan tahta kürek, bisleğeç.

Ekmek yapımı sırasında yufkaları saçta pişirmek üzere sacın üstüne koymaya ya da saçta pişen yufkaları almaya yarar. Ekmek yapımında kullanılan bu alet, Denizli' de attırgaç iken, Kırıkkale' de evreağaç, Yozgat' ta evirgeç, bazı yerlerde ise çevireç olarak adlandırılır.
Yufka Pizza Gözleme Bazlama Küreği(Evraaç)
Sac Üstünde Pişirilen Ekmeği Çevirmelik Yassı Tahta

Lapıt, Çamaşır tokacı.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ