Rusların ünlü destanı...

İgor,
İgor destanı,
Prens İgor destanı.
Rusların ünlü destanı.
İgor Destanı, Novgorod Seversk Prensi İgor Svyatoslaviç'in 1185 yılında Kumanlara karşı giriştiği başarısız seferini konu alan destanın adıdır. Ritimli bir şiir diliyle anlatılır.

İgor Svyatoslaviç
(D. 1151 – Ö. 1202)
İgor Destanı'nın 1795 yılında bulunan el yazması özgün metin olarak kabul edilir. Kuman Türkleri ile Rus Knezliklerinin 1103-1185 yılları arasındaki savaşlarını anlatır. Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda yaşayan Kuman(Kıpçaklar) ile bu coğrafyada hakimiyet mücadelesine girişen ve kuvvetli bir devlet olma yolunda ilerleyen Ruslar yaklaşık iki buçuk asır süren bir komşuluk münasebeti içerisinde bulunmuşlardır. Ruslar kendileri için en amansız düşman olarak gördükleri Kumanları bir yandan küstürmemek için dostluklarını kazanmaya çalışmışlar, diğer yandan da bu kavime karşı ellerindeki bütün imkanları seferber etmişlerdir. Küstürmeme sebepleri ise aralarındaki iç çekişmelerde daima onların yardımına müracaat etmiş olmalarıdır. İgor Destanı bu süreçte milli Rus edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ