Radikal islamcı grupların intihar saldırılarına ve intihar eylemcilerine verilen ad ...

İngimasi,
Canlı Bomba,
İntihar Bombacısı,
Radikal islamcı grupların intihar saldırılarına ve intihar eylemcilerine verilen ad.
Radikal İslamcı grupların intihar saldırıları için kullanılan sözcük.

İntihar saldırılarının tarihi eski çağlara kadar geriye gitmektedir. Yahudiler, Hindular, İsmaililer ve Japonlar, bir taktik olarak intihar saldırılarını kullanmışlardır. Tarihsel olarak bu saldırıları ilk kullananlar, Roma’daki Sicariiler ve Selçuklular döneminde ortaya çıkan Haşhaşiler’dir.

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) sırasında, Japon pilotlar uçaklarla Amerika’nın Pasifik’ teki askeri üslerine ve savaş gemilerine kamikaze denen  intihar saldırıları yapmışlar. Japon pilotların saldırılarının ayırt edici özelliği ise, sadece askeri hedeflere yönelik olmasıydı.

İntihar eylemleri, silahlı örgütler tarafından sistematik olarak kullanılmıştır. İntihar saldırısı, bir eylemcinin üzerinde taşıdığı patlayıcıları kullanarak kendisini öldürmesi ve çevresine zarar vermesidir. Terörizm maksadıyla intihar saldırısı eylemini yapan kişiye çoğunlukla canlı bomba ya da intihar bombacısı denir. İntihar eylemcisinin ölmesi intihar eyleminin ön koşuludur. İntihar bombacıları genelikle üniversite öğrencileri ya da üniversite mezunları arasından seçilmektedir. Bazen intihar bombacıları, eğitimsiz kişiler de olabilmektedir. Çoğu kere intihar saldırısını yapan kişi veya kişiler, eylem esnasında öldüklerinden, emniyette kayıtları yoksa, hangi örgüt adına intihar saldırısı yapıldığı çoğu kere tespit edilememektedir.

Güney Lübnan’da faaliyet gösteren Şii kökenli ve Allah’ın taraftarları veya Allah’ın partisi anlamına gelen Hizbullah örgütü intihar eylemleriyle adını duyurmuştur. 
Bu örgüt, intihar eylemlerinin ilkini İsrail’e, ikincisini ise Amerika’ya karşı düzenlemiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ