Mülteci ...

Sığınmacı,
Göçmen,
Yurtsuz,
Mülteci, 
Arapça multeci, 
Tatarca, kaçak.
İngilizce, refugee.
Arapça (ﻣﻠﺘﺠﻰ) mülteci, sığınmak anlamındaki iltica sözcüğünden türetilmiştir.
Bir yere veya kimseye sığınan.
Vatanını terkedip başka bir ülkeye sığınan kimse, sığınmacı.
Vatandaşı bulunduğu ülkede uğradığı baskılar veya siyasi olaylar nedeniyle isteği dışında ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve ülkesinin korumasını yitiren, başka bir devletin vatandaşlığına geçmemiş yurtsuz göçmen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ