Kuşku, işkil ...

Küşüm.
İkircik,
Kuşku, 
Şüphe; 
Kuruntu, 
İşkil, 
Vehim, Vesvese, 
Evham.
Tereddüt,
Kararsızlık.
Acaba,
Şek,
Endişe,
Paranoya,
Suizan.
Reyb,

Tedirgin edici zan, şüphe, kuruntu, vesvese.
Gerçeği tam olarak bilememekten gelen kararsızlık, endişe, şüphe.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ