“Kalay, yalak, aylak” örneğinde olduğu gibi, bir sözcük içindeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen sözcüğe verilen ad...

Anagram,
Fransızca, anagramme,
İngilizce, anagram
Türkçe,  evirmece.
Çevrik kelime, evirmece, harflerin yerini değiştirme.
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime.
Bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen kelime.
Bir kelimenin harflerini değiştirerek oluşturulan yeni kelime.
Harflerin sırası değiştirilerek elde edilen yeni kelime.
Anagram, bir sözcüğün veya sözcük grubunun harflerinin değişik düzenle başka bir sözcüğü veya sözcük grubunu oluşturmasıdır. Edebiyatta, bazı özel adların saklanması için kullanılır.
“Kalay, yalak, aylak” örneğinde olduğu gibi, bir sözcük içindeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen sözcüğe verilen ad. 
Mesela, Simpson ailesi kadrolarından, Bart, kendi adı yerine yumurcak anlamına gelen brat, kelimesinin anagramı olan Bart ismini kullandı. 
Eski Yunancada anagramma olarak bilinen kelime yıllar içerisinde evrilerek anagram olarak kullanılmış. Kelime ya da cümleleri oluşturan harflerin yerini değiştirerek, bir harf eklemeden ya da çıkarmadan yeni, anlamlı ya da kısmen anlamsız sözcük, tümce oluşturmaktır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ