Kafatasının genişliğiyle uzunluğu birbirine yaklaşık denk olan, kısa ve geniş başlı, kısa kafalı ...

Brakisefal,
Fr. Brachycephale.
İng. Brachycephalic, 
Alm. Brachycephalen, 
Yunanca Brakhys (kısa), Kephale (baş).
Kısa kafalı,
Kafa tasının genişliğiyle uzunluğu birbirine yaklaşık denk olan, kısa ve geniş başlı, kısa kafalı.
Kafatasının genişliği ile uzunluğu hemen hemen eşit olan (kimse), kısa kafalı.
Kafa indeksi seksenin üzerinde olan, kısa ya da geniş başlı.

Dolikosefal.
Fransızca dolichocephale
Uzun kafalı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ