Hileli yönlendirme. ..

Manipülasyon,
(Fr. manipulation) 
Yönlendirme.
Yönlendirim.
İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme. 
Kullanma, harekete geçirme, değiştirme. 
Hileli yönlendirme.
Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ