Giysiler için “genişlemek, bollaşmak” anlamında kullanılan sözcük. ..

Esnemek,
Bollaşmak,
Genişlemek.
Giysiler için genişlemek, bollaşmak anlamında kullanılan sözcük.
Bir cisim bir etki ile biçim değiştirmek.
Bollaşıp genişlemek. (Bir dış etkiyle) 
Uzamak, genişlemek veya kavislenmek suretiyle şekil değiştirmek.
Bollaşmak, Bol duruma gelmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ