Eylem ...

Fiil,
Arapça, fiil, (ﻓﻌﻞ) 
Gerçekleşmiş iş, yapılıp gerçekleşmiş hareket veya davranış, kasıtlı kasıtsız her türlü iş, eylem, Amel,
Eylem,
Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon.
Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası.
Eylemek işi, fiil, aksiyon. 
Belli bir amaca dönük iş, amel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ