Eskiden kullanılmış yelkenli bir gemi...

Karavela,
Karavel,
İtalyanca caravelle.
Büyük deniz teknesi.
Eskiden kullanılmış yelkenli bir gemi.
Eskiden, Gemilerde denizcilik kurallarına aykırı durum.
15. yüzyılda ortaya çıkan iki ya da üç Latin yelkenine sahip olan yelkenli bir gemi türüdür. Sonraki dönemlerde Latin ve kare yelkenlerin birleşimi ile hareket edenleri de üretilmiştir. Sığ sularda seyredebilme yetenekleri ve görece üstün manevra yetenekleri ile Orta Çağ denizciliğinde en önemli gemi türlerinden biridir.

Araştırma amaçları için uygun niteliklere sahip olan bu gemiler, küçük olduklarından az sayıda asker veya ticari mal taşıyabilmekteydiler. Orta Çağ sonlarında artan ihtiyaçlar ile bu gemiler yerine daha fazla yük taşıyabilen kalyon tipi gemiler kullanılmaya başlamıştır.

İtalyanca, caravella(caravel) Portekizce caravela, gemi anlamına gelen caravo'dan türetilen ve Akdeniz dillerinde kullanılan bir kelimedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ