Çoğunluk diktası ...

Oklokrasi,
Mob rule.
Fransızca, ochlocratie,
İngilizce, ochlocracy,
Yunanca, okhlokratia, 
Latince, ochlocratia, 

Yunanca sözcük Eski Yunanca Oklokrasi, kalabalık, güruh sözcüğünden türetilmiştir.
Çoğunluk diktası.
Kalabalıkların iktidarı, 
Güruh diktası.
Mafya iktidarı,
Eski Yunanca aynı anlama gelen kalabalık, güruh sözcüğünden türetilmiştir.
Mobokrasi, Ayak takımı yönetimi anlamına gelen bir tabirdir.
Mobokrasi, Yönetimin çete veya bir zümre tarafından ele geçirilmesi ile oluşan sisteme verilen ad.
İlk çağlarda demokrasiye yönelik eleştirel olarak kullanılırdı. 
Jean Jacques Rousseau’ nun deyimi ile de demokrasinin yozlaşmış halidir. Yani daha iyi anlamak istersek Oklokrasi denilen şey, demokrasinin bozulmaya başladığı, adaletin yok olduğu bir dönemden hemen sonrasını, yani halkın özgürlük açlığı arsızlığa dönüştüğü bir aşamadır. Genelde demokrasilerde görülür. Kalabalıkların iktidarı da denir. 

Mobokrasi; yani yığın  idaresi ve oy çokluğu istibdadı olup baskı idaresidir. Böylelikle bu baskı sürecinde bazı ülkelerde demokrasi ile iş başına gelen bazı partilerin büyük oy çokluğuyla iktidara gelip, sonra demokrasiye son vermeleriyle sonuçlanır. Bir çok örnek verilebilir. Almanya’da Hitler sürecinde, Hitler iktidarını milletin iradesi ile perçinlemiş ve zafere dayanarak, gerçek demokrasiyi, mobokrasiye çevirmiştir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ