Bir borçtan dolayı birden fazla kişinin sorumlu olması...

Teselsül,
Bir borçtan dolayı birden fazla kişinin sorumlu olması.
Arapça, teselsül, (ﺗﺴﻠﺴﻞ) 
Arapça zincir şeklinde birbirine eklemek anlamındaki selsele sözcüğünden teselsul kelimesi türetilmiştir.
Kesintisiz olarak birbirini takip etme, zincirleme devam etme
Birden fazla kimsenin bir alacaklıya karşı sorumlu olması veya birden fazla alacaklının bir borcu istemeye hakkı olması durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ