Araba üzerine gerilerek içine saman ya da tahıl doldurulan büyük kıl çuval...

Geri,
Araba üzerine gerilerek içine saman ya da tahıl doldurulan büyük kıl çuval.
Halk dilinde, Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval.
Kıldan dokunan araba veya kağnıda saman taşımak için kullanılan kap.

Geri;  
Taş, toprak, kum taşımaya yarayan sedye şeklinde bir çeşit araç, teskere.
Kağnı arabalarında kolların arasındaki açıklığı korumak için takılan ağaç.
Saman vb. şeyleri taşımak için kağnı arabalarına gerilen hasır, çul.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ