Anadolu halklarının en eski ana tanrıçası ...

Ma,
Anadolu halklarının en eski ana tanrıçaları;
Artemis,
Hepat, 
Kubaba, Kybele, 
Lat, 
Ma,  Marienna, 
Rhea, 
Vuruşema

Anadolu’nun bilinen en eski yerli halkı olan Hattilerin baş tanrısı, bir tanrıçadır. Anadolu’da görülen ana tanrıça inancının son halkası Efes’te Artemis’tir. Artemis’e yönelik bağlılığın, yıllar sonra Hristiyanlık inancının doğmasıyla inancın belki de en önemli figürü, Tanrısal varlığının annesi olan Meryem Ana’ya duyulan bağlılığa döndüğü öne sürülür.
Halikarnas Balıkçısı, Arap inancının merkezi ibadethanesi denilebilecek Kabe’nin adının da Hübel’den, Kıble’nin de Kybele’den geldiğini söyler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ