Yalnız bir kişiye ait olan. ..

Özel,
Spesiyal,
Zati,
Hususi,
İngilizce, special, 
Fransızca, special, 
Almanca, Besondere 
Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zati.
Resmi olmayan.
Yalnız bir kişiye ait olan.
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal.
Genelden ayrı olan. bir nesneler öbeğine ya da tek bir nesneye özgü olan.
Yalnız bir kişiye, bir şeye has olan, ona mahsus bulunan,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ