Üstünde belirdiği organı yavaş yavaş yiyip bitiren, yenirce denilen yaraya eski dilde verilen ad...

Akile,
Yenirce,
Kemirici ülser, 
Kanser.
Arapça, (ﺁﻛﻠﻪ)
Arapça yiyici anlamındaki akil kelimesinden türetilmiş. 
Üstünde belirdiği organı yavaş yavaş yiyip bitiren, yenirce denilen yara, kemirici ülser, kanser.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ