Toy kuşunun bir türü...

Hubara,
Yakalı Toy,
Toydan,
Toy kuşunun bir türü. 
Toy kuşu, bataklık kuşları (Grallae) takımının, toygiller (Otididae) familyasındandır.
Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşar. Ekin tarlalarına zarar veren bir türdür.

Hubara; 
Kahverengi boynu ve beyaz bir gövdesi olan kuşun 60 cm boyu ve 140 cm kanat açıklığı vardır.  Dişi Hubara erkek Hubara'dan daha küçüktür. Tek seferde 2-3 tane yumurta yaparlar. Boynu gri renklidir. Bu tür de toygiller gibi boynunu geri çekerek yürür. Hiç ses çıkarmazlar.  Hubaralar tohumlar, böcekler ve diğer küçük canlılar ile beslenirler.  Toy kuşunun sesine ketkete denir.

Kanarya Adaları, Kuzey Afrika ve Pakistan'da yaşarlar. Genelde çöl ya da diğer verimsiz ve kumlu alanlarda da yaşarlar. Hubaraların eti çok değerlidir. Arabistan ve Pakistan'da yaygın olarak avlanmaktadır. Bu nedenle, soyu tükenmektedir. Anadolu'da nesli tükendiği sanılıyor.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ