Sözleşme yapılırken, taraflardan birinin diğerine işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası. ..

Kapora,
Kaparo,
İtalyanca Caparra, Capara (Venedik)
Sırpçada Kapara,
Bulgarca Kaparo.
Rumcada Kaparo.
Güvenmelik.
Pey akçesi,
Ön ödeme.
Cayma bedeli.

Sözleşme yapılırken, taraflardan birinin diğerine işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası.
Kapora kelimesinin halk ağzındaki şekli, Kaparo'dır. Türkçede kaparo olarak da kullanılır. Konuşma dilinde kapora şeklinde kullanılmaktadır.
Kapora, hizmet veya taşınır, taşınmaz mal almak, rezerve etmek için  yapılan ön ödemeye verilen genel addır. Hukuki açıdan yapılan ödeme, sözleşme içinde yazılı olarak açıkça belirtilmelidir.
 
Kaparoz, 
Kaparo sözcüğünden türetilen kaparoz;  Argoda, haksız olarak zorla elde edilmiş, gaspedilmiş mal, haksız olarak sağlanan menfaat, rüşvet olarak kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ