Ölçek...

Eşel,
Mikyas,
Çap,
Ölçek,
Skala, mikyas, 
İngilizce: scale, 
Fransızca: échelle, 
Almanca: Masstab
Dört okkaya denk ağırlık ölçüsü.
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü.
Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran.
Tahıl ölçmeye yarar kap, kile. 
Ölçek, buğday ölçmede kullanılan bir araç.
Bir büyüklüğü, niceliği ölçmeye yarayan kap, nesne, birim vb. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ