Muhayyile, Hayal etme gücü ...

Muhayyile,
Muhayyele,
Hayal etme gücü.
Arapça, muhayyile, (ﻣﺨﻴّﻠﻪ) 
Arapça,  hayal etmek anlamındaki taḫyіl'den muḫayyil sözcüğü üretilmiş.
Hayal kurma gücü ve yeteneği.
Hayal gücü, zihinde önceden yer etmiş olan tasavvurları muhafaza eden veya hiç idrak edilmemiş şeyleri ve bunlar arasındaki ilişkileri tasavvur eden meleke.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ