Kendi adını taşıyan bir beyliğin kurucusu olup yaşamı ve savaşları destanlaşmış Türkmen beyi ...

Danişmend Gazi,
Danişment Gazi.
1080-1084 Danişment Gazi
1084-1104 Melik Gazi
1104-1134 Yağıbasan
1134-1164 Zünnun
Danişmend Gazi, kendi adını taşıyan bir beyliğin kurucusu olup yaşamı ve savaşları destanlaşmış Türkmen beyi.


1080–1178 yılları arasında Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri şehirleri civarında kurulmuş bir Anadolu beyliğidir. 
II. Kılıçarslan tarafından yıkılmıştır. İlk başkenti Niksar olup sonraki başkenti Sivas'tır. Anadolu Selçuklu Devleti'ne katılan ilk Türk beyliğidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ