Irkçılık ...

Rasizim,
Irkçılık,
Fransızca racisme,
Irkçı, insan ırklarının birbirlerine üstünlüğünü temel alan Irkçılık felsefesini benimsemiş kişilere verilen addır.  Irkçı insanların göstermiş olduğu bu tutuma ise ırkçılık adı verilmektedir.

Türkiye'de, Müslüman olmayan ve Sünni olmayan azınlıklara karşı kurumsal ırkçılık da dahil olmak üzere, toplumunda ve tarihi boyunca ırkçılık ve etnik ayrımcılık mevcuttur. Bu, esas olarak Türklerin etnik olarak Türk olarak kabul edilmeyen insanlara karşı olumsuz tutum ve eylemleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür ayrımcılık ağırlıklı olarak Kürtler, Zazalar, Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudiler gibi Türk olmayan etnik azınlıklara ve ayrıca Aleviler, Sufiler ve Şiiler gibi İslam'ın azınlık biçimlerine yönelik düşmanlığa yöneliktir.  Son yıllarda Türkiye'deki ırkçılık, Suriyeli mültecilere ve genel olarak Araplara doğru kaymıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ