İnanmış, gönlü kanmış, emin olan. ..

Mutmain,
Eskimiş, Arapça mutmain, (ﻣﻄﻤﺋﻦّ) 
Arapça, itminan, emin olmak, sükunet bulmak anlamından türetilmiştir.
Şüphe, korku ve endişelerden kurtulup rahatlamış, gönül huzuruna kavuşmuş, emniyete ermiş.
İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.
İç huzuru, gönül rahatlığı, tatmin olmuşluk hali.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ