İki peygamber ya da padişah arasında peygambersiz ya da padişahsız geçen süre ...

Fetret,
Arapça fetret,  (ﻓﺘﺮﺕ) 
İki peygamber ya da padişah arasında peygambersiz ya da padişahsız geçen süre.

Eski dilde, iki peygamber arasında peygambersiz geçen süre.  
Eskiden iki padişah arasında padişahsız geçen süre.  
Eskiden iki olay arasındaki süre.  
Hükumet gücünün gevşediği bir yerde düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre.  
Eskiden İslam dinine göre Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen süre.
İki sıtma veya çarpıntı nöbeti arasındaki fasıla.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ