İki nicelik arasındaki bağıntı...

Oran,
İngilizce: Rate, 
Fransızca: Toux,
Almanca: Verhältnis, Beziehung, 
Latin: ratio
Nispet,
Rasyo,
İki nicelik arasındaki bağıntı.
Ölçü, nispet, had, derece, miktar, hesap, tahmin.
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo.
İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, orantı, tenasüp.  
Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.  
İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.
El ve göz ölçüsü, yaklaşık olarak kestirme.
İki değerin birbirine bölünmesiyle elde edilen göreli ölçüm.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ