Halvetiye tarikatının bir kolu. ..

Raufiye,
Sivasiye,
Şabanilik,
Cerra­hiye, 
Buhuriye,
Ramazaniye,

Halvetiye tarikatının bir kolu. 
Karahisarlı Şeyh Ramazan Mah­fi Efendi tarafından kurulan (Ö. 1616) bu tarikat, halvetiliğin ahmediye kolundan tü­remiştir. Halvetilik gibi tören ve zikre bü­yük önem verir. Ramazaniyeden cerra­hiye, buhuriye ve raufiye kolları türemiş­tir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ