Gürcistan’ın tarihsel Hereti bölgesinin doğu bölümüne verilen ad ...

Saingilo,
(Gürcüce: საინგილო), 
Gürcistan’ın tarihsel Hereti bölgesinin doğu bölümüne verilen ad.
Hereti Krallığı, Kafkasya'da İberya-Albanya sınırındadır. Monorşi ile idare edilen bir ortaçağ krallığıdır. Bugün kabaca Gürcistan'ın Kaheti bölgesinin güneydoğusu ve Azerbaycan' ın kuzeybatı bölgesini  kapsar. 

Saingilo sözcüğü 19. yüzyılda  bölgeleri belirtmek için kullanılmış. Gürcü kültürel ve politik etkisinde ayrı bir krallıktı Hereti. Gürcü Krallığı Orta Çağ'ın erken dönemlerinde merkezi hükümetin güney Gürcistan'dan yer değiştirmesinden sonra 15. yüzyılda Hereti terimi, ortadan kalktı ve Kakheti kelimesi ile değiştirildi. 

1920 yılında Sovyet Rusya ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Saingilo’yu Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak tanıdı. 1921 yılında Gürcistan’da Sovyet yönetimi kurulunca, Moskova‘daki merkezi yönetim Saingilo’yu Azerbaycan’a bırakma kararı aldı.  Gürcüce İngilo, Azerice İngiloy olarak adlandırılan bölge nüfusu, bugün Azerbaycan’ın Kah, Balakan ve Zakatala ilçelerinde yaşamaktadır. Gürcü kökenli nüfusun bir bölümü sünni müslüman olmuş ve diğer bölümü Ortodoks Hristiyan olarak kalmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ