Genellikle bir ders içeren kısa ve özlü şiir. ..

Epigram,
Fr. epigramme. 
Nükte (Arapça, Farsça),
Her türlü konuda yapılmış kısa manzume.
Herhangi bir konuda yazılmış kısa manzume.
Genellikle bir ders içeren kısa ve özlü şiir.
Eski Yunan’da gömüt taşlarına yazılan kısa ve epik nazım şekli. 
Eski Yunan'da mezar taşlarına yazılan kısa ve epik nazım şekli 
Romalılar’da çok kısa hiciv manzumesi.
Nükteli kısa şiir, hicviye.
Nükte, nükteli söz, vecize
Eski çağlarda, bir anıtın üzerine yazılmış olan kısa ve nesir veya çoğunlukla manzum yazıt 

Epigramlar daha ziyade kısa ve özlü eleştiriler için kullanılmıştır. Epigramlar, kısa, keskin zeka ürünü ve düşündürücü ifadelerdir. Epigram kelimesi Yunanca yazıt kökünden gelmektedir. 
Arapça ince manalı, zarif ve şakalı söz anlamına gelir. Nükte, fıkra ve şaka ile aynı şeyi ifade etmez. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ