Fırat Irmağı'nı oluşturan iki büyük koldan biri. ..

Karasu,
Murat,
Fırat Irmağı'nı oluşturan iki büyük koldan biri.
Batı dillerinde Fırat nehri, Euphrates olarak geçer. Euphrates adı Yunanca'dan gelen bir sözcüktür. Karasu ve Murat adlı bu iki kolun Keban yakınlarında birleşmesiyle Fırat Nehri adını alır. 

Karasu en uzun kol olmamakla birlikte eskiden beri halk arasında Fırat adını taşımakta ve bu nehrin ana kolu sayılmaktadır. 

Ağrı (Karaköse) ilçesi Diyadin'den doğan, Murat Nehri Doğu Anadolu Bölgesi'nde Fırat ırmağının uzun olan kolu 722 km. Fırat nehrini oluşturan diğer akarsu ise Erzurum Dumlu Dağı'ndan doğan, ve Gürcü boğazından geçen Karasu Erzurum ovasına ulaşır. Karasunun uzunluğu ise 460 km. dir. Murat nehri, Bingöl Dağları'ndan inen Hınıs Suyu'nu aldıktan sonra, Muş Ovasının kuzeyinde Nemrut Dağı'ndan gelen Karasu ile birleşir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ