Evrende gerçekleşen tüm olayların bir neden sonuç ilişkisine dayalı olduğunu savunan felsefi akım ...

Determinizm, 
Belirlenimcilik,
Evrende gerçekleşen tüm olayların bir neden sonuç ilişkisine dayalı olduğunu savunan felsefi akımdır. Deterministlere göre bir bilim insanının ve filozofun asli görevi tüm olay ve olguları neden - sonuç ilişkisi içerisinde incelemektir. 

Determinizme göre evrendeki her şey kesin yasalarla belirlenmiştir. Matematik, fizik, geometri gibi bilimler evrenin bir yasasının olduğunun en büyük kanıtıdır. Kaosu ve rastgelelik kuramını reddeder. Determinizm, bilgi, bilim ve ahlak felsefesinde sık sık karşımıza çıkan bir terimdir. Evrenin veya tarihin deterministik olup olmadığı etrafında şekillenen tartışmalar sosyoloji, bilim ve felsefede önemli bir yer edinmiştir. Determinizm; evrende bir düzen olduğunu ve bu düzen çözüldüğünde nedenlerin ve sonuçların açıklanıp daha sonra gelişecek olayların bilgisini elde edebileceğimizi iddia eden felsefi bir terimdir.  Determinizm bir felsefi görüştür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ