Eski Türklerde toplumsal bölüşümü düzenleyen sistem ya da hukuk...

Ülüş,
Olos,
Eski Türklerde toplumsal bölüşümü düzenleyen sistem ya da hukuk.
Eski Türkçede, ülüş, üleşmek, bölüştürmek, dağıtmak anlamındaki kelimeden türetilmiştir.
Halk ağzıyla, Pay, hisse.
Alman usulü.
Toplu olarak gidilen yerlerde (bar, pavyon, cafe, sinema v.b.) herkesin kendi parasını vermesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ