Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran...

Kozmopolit,
Fr. cosmopolite.
İng. cosmopolite, 
Alm. kosmopolit,
Yunanca, kosmos, dünya; polites: hemşehri.
Çeşitli milletlerden olan insanları içine alan.
Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran.
Her yabancı şeye karşı alaka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse. 
Çeşitli milletlerden insanları içine alan.  
Yabancılara ait şeylere hayran olan, milli ve yerli bir rengi olmayan, milli özelliğini yitirmiş (kimse veya görüş) 
Köken ve kültür bakımından karışık topluluk.
Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse.
Dünyanın her tarafına yayılmış canlı türleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ