Çelimsiz ve biçimsiz kimse. ..

Cimbakuka,
Çelimsiz ve biçimsiz kimse.
Biçimsiz, çelimsiz, eğri büğrü (kimse).


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ