Bilgiyle aydınlatma, bilgilendirme...

İfaza,
Bilgiyle aydınlatma, bilgilendirme.
Bol bol dağıtmak ve akıtmak, taşıp yayılmak. 
Feyizlendirme, feyz ve nur verme. 
Bereketlendirmek, feyz vermek. 
Kabı taşıncaya kadar doldurma.
Arapça, ifaza, (ﺍﻓﺎﺿﻪ), su bol bol akmak, taşmak, çoğalmak anlamındaki feyz'den türetilmiştir.
Bereketlendirmek, feyz vermek, bol bol dağıtmak ve akıtmak, taşıp yayılmak
Feyz vermek. 
Bol bol dağıtmak ve akıtmak. 
Taşıp yayılmak
Taşacak derecede doldurma
Feyizlendirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ