Bildirme yazısı...

İleti,
Mesaj,
İngilizce, message. 
Fransızca, message.
Bildirme yazısı.
Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj.
İletişim araçlarıyla okur ya da izleyicilere aktarılan olay ya da yorum. 
Bir duraktan başka bir durağa bilgi iletmek üzere düzenlenmiş herhangi bir simgeler ya da damgalar birleşimi. 
Bildirişim dizgesinde vericinin belli bir anlam yükleyerek alıcıya gönderdiği ve onun da açıp anlamını çözdüğü herhangi bir simge.
Yazılı ve sözlü bildirim, haber verme. 
İletişim sürecinde, vericiden anlam yüklenerek ve görsel, işitsel birçok kodlanan sembolü kullanarak alıcıya iletilmek istenen duygu, düşünce ve bilgiler.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ