Afrika ve Antil Adaları'nda yaygın kara büyü...

Obia,
Obia, obeah olarak da yazılır.
Batı Afrika folklorunda, köylere gizlice girerek cadılar için kız kaçıran dev hayvandır. 
Bazı Antil kültürlerinde belli kara büyü ve cadılık uygulamalarına da obia denir. Uğursuzluk getirsin diye toprağa gömülen büyülü nesnelere de bazen obia denir. Hatta bazı yörelerde bu sözcüğün kullanılması bile toplumda yasaklanmıştır. 
Obia gücünü kullanan kişilere obiama ya da obiaman denir.
Afrika ve Antil Adaları'nda yaygın kara büyü.
Vudu, Antil adalarında, özellikle Haiti'de yaşayan kara derililerin dini.
Nekromansi, ölülerle bağlantı kurmayı içeren kara büyü uygulaması.
Başdil,
Karabüyü,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ